หน้าแรก
โปรแกรมร้านทอง
โปรแกรมโรงแรม และห้องพักรายเดือน
โปรแกรมจัดเก็บภาษีรายได้ อบจ.
โปรแกรมร้านอาหาร ร้านกาแฟ Indy 2900฿
ออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์และโปรโมท
Windows Web Hosting
ข้อมูลสนับสนุนการใช้งานโปรแกรม
ติดต่อสอบถาม
ลงทะเบียนทดลองใช้โปรแกรม

Feed News

Internet Data Center
Payment Online by Paypal
SSL Secure Verify
 
  ข้อมูลสนับสนุน ช่วยเหลือผู้ใช้ Software
 
เรียนรู้เริ่มต้นการใช้โปรแกรมโรงแรมรายวัน รายเดือน
ห้องพักรายวัน ก่อนอื่นหลังจาก Login จะต้องจัดการข้อมูลระบบ ชื่อโรงแรม ที่อยู่ โลโก้ เมนู ตั้งค่าระบบ->จัดการข้อมูลระบบ 1. เพิ่มประเภทห้องพัก กำหนดราคาห้องพัก ให้ครบทุกประเภทที่โรงแรมบริการ ที่เมนู ตั้งค่าระบบ->จัดการประเภทห้องพักและราคา 2. เพิ่มข้อมูลห้องพัก ให้ครบทุกห้อง ตั้งค่าระบบ->เพิ่มข้อมูลห้องพัก 3. กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้ในส่วน ตั้งค่าระบบ->จัดการผู้ใช้ VDO สอนการใช้งาน http://www.youtube.com/watch?v=m7MJmmFThyU ห้องพักรายเดือน 1. เพิ่มข้อมูลห้องพักรายเดือน เข้าเมนูตั้งค่าระบบ->จัดการประเภทห้องพักและราคา VDO สอนตั้งค่าระบบ http://www.youtube.com/watch?v=LgWQTxZv650

จากคุณ TsBiz เมื่อ 8 พ.ค 54ห้องพักรายวัน
ก่อนอื่นหลังจาก Login จะต้องจัดการข้อมูลระบบ ชื่อโรงแรม ที่อยู่ โลโก้ เมนู ตั้งค่าระบบ->จัดการข้อมูลระบบ
1. เพิ่มประเภทห้องพัก กำหนดราคาห้องพัก ให้ครบทุกประเภทที่โรงแรมบริการ ที่เมนู ตั้งค่าระบบ->จัดการประเภทห้องพักและราคา
2. เพิ่มข้อมูลห้องพัก ให้ครบทุกห้อง ตั้งค่าระบบ->เพิ่มข้อมูลห้องพัก
3. กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้ในส่วน ตั้งค่าระบบ->จัดการผู้ใช้ VDO สอนการใช้งาน http://www.youtube.com/watch?v=m7MJmmFThyU
ห้องพักรายเดือน
1. เพิ่มข้อมูลห้องพักรายเดือน เข้าเมนูตั้งค่าระบบ->จัดการประเภทห้องพักและราคา VDO สอนตั้งค่าระบบ http://www.youtube.com/watch?v=LgWQTxZv650

จากคุณ TsBiz เมื่อ8 พ.ค 54


ผู้ตอบ :
      

คำตอบ :
     
รูปภาพ :
     
รหัสยืนยัน: 1489-3 :
  =

 

   
   
 
-- Our Customers --
Trademarks | Privacy Policy | Site Map | Contact Us

Copyright © 2015-2016 by
Ts Biz Software Co., Ltd. (บจก. ทีเอส บิส ซอฟต์แวร์)
ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา ของกระทรวงการคลัง ที่ 4174 TE:Telecommunication Sector
63/1 ม. 15 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
Tel:+66 89 8528438, +66 53 011867 Email: tsbiz@hotmail.co.th, webmaster@thai2biz.net